Psychische klachten
Elke leidinggevende kent het probleem: (dreigend) langdurig ziekteverzuim van medewerkers met psychische klachten. De oplossing is meestal niet eenvoudig. Wat moet je doen? Moeilijke gesprekken voeren? Je bent toch geen psycholoog?!

Aan het werk houden
Een leidinggevende is inderdaad geen psycholoog, maar wel degene die zijn medewerkers het beste kent en als eerste iets zou kunnen ondernemen om een afhakende medewerker aan het werk te houden. En aan het werk blijven is over het algemeen het beste voor alle betrokkenen: medewerker, team, leidinggevende en organisatie.

Kwaliteiten benutten
De training Ik ben toch geen psycholoog?! van Maria Roelofs en Ad van Oorschot biedt leidinggevenden inzicht, kennis en vaardigheden om medewerkers met psychische klachten zodanig te begeleiden dat hun kwaliteiten zo optimaal mogelijk benut worden.

Bedrijfsarts
Ik ben toch geen psycholoog?! is ontwikkeld naar aanleiding van de ervaringen van bedrijfsarts Eveline Knibbeler waarover meer te lezen in is in haar boek Werk, daar kan geen therapie tegenop.

 

Nieuw

Themaworkshops Ik ben toch geen psycholoog?!

Lees meer  Kopzorg, een combinatie van training en theatervoorstelling over psychische klachten op de werkvloer

Lees meerLezingen
over actuele thema's met betrekking tot psychische klachten bij medewerkers en ziekteverzuimpreventie

Lees meer